Dr. Kertész Ágnes PhD.

Szakmai életrajzi adatok

 

Dr. Kertész Ágnes

6726 Szeged, Vedres u. 2. Tel: 62-434054

E-mail: drkert@t-online.hu

Orvosi nyilvántartási szám: 29532

Születési hely, idő: Szeged,1949. Június 3.

Tanulmányok és végzettségek:

1955-1963: Gutenberg utcai Általános Iskola Szeged

1963-1967: Radnóti Miklós Gimnázium Szeged. Érettségi: Kitúnő

1968-1974: Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar

1971-1974: Népköztársasági Ösztöndíj

1974: Általános orvosi diploma ‘summa cum laude’ száma: 71/1974

1979: HIETE Országos Szakképesítő Bizottság Szakorvosi vizsga: aneszteziológia és intenzív terápia (jeles) száma: 82/1979.

1986. British Council Ösztöndíj. Notthingham Medical University Anglia

1988. Szocialista országok közötti együttműködés ösztöndíj: Shenyang Medical University Kína

Egyéb orvosi licencevizsgák:

1988. Traditional Chinese Medicin Basic Course.Medical University Shenyang China

1997. Honoris causa vizsgáztatói kinevezés A ‘hagyományos tibeti gyógymódok’ területen. Népjóléti Minisztérium 31.485/1997/28

2000. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ‘Hagyományos Kínai Orvoslás elméleti alapjai és gyakorlati módszerei” száma: 11/2000.

2000. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar ‘Homeopátia’ száma: Ny.sz.:3492/6/2000/TO

2000. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar ‘Neurálterápia’ száma: Ny.sz.:7603/17/2000/TO

A konvencionális orvoslás gyakorlása mellett elsajátította a természetgyógyászat főbb területeinek ismeretanyagát, úgymint táplálkozástan, mozgás- és mozgatás terápiák, manuális medicina, fitoterápia, energetikai módszerek, kineziológia, biológiai fogorvoslás, diagnosztikai célú vizsgáló módszerek, mely területek hatékonyságáról a gyakorlatban is szerzett tapasztalatokat.

Tudományos fokozat:

1989. MTA Tudományos Minősítő Bizottság: Az orvostudomány kandidátusa diploma sorszám:12.958/1989

1996.Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Rektora és Doktori és Habilitációs Bizottsága: PhD. Tudományos Fokozattal Doktorrá nyílvánítja 8/1996.R.sz.

Nyelvismeret:

1982. Angol középfokú állami nyelvvizsga száma:Á Nr.025237/1982

1986. Orosz alapfokú állami nyelvvizsga száma: 013064/1986

Szakmai tanulmányutak:

1986. Medical University Nottingham Anglia

1988. Medical University Nottingham Anglia

1988. Medical University Shenyang Kína

2012. Medical University Tangshan Kína

2015. Medical University Tangshan Kína

Munkahelyek:

1974. Semmelweis Kórház Kiskunhalas

1975-1981. Szegedi Orvostudományi Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika. Tevékenysége kiterjedt az aneszteziológia valamennyi területére, hosszabb időt töltött a nagy mellkasi műtétek és a szív- és érsebészeti beavatkozások aneszteziológiai ellátásában, valamint az intenzív osztályon folyó munkában.

1981-1982. Szegedi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Aneszteziológiai Részleg vezetője.

1983-1994. Szegedi Orvostudományi Egyetem  Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Női Klinikai Részleg vezetőjeként, az ott folyó klinikai, oktató és tudományos munkák vezetője és szakmai felelőse. Ezen idő alatt  vezetőként részt vett az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Fájdalom Ambulanciájának kialakításában és működtetésében, ahol a konvencionális fájdalomcsillapító eljárások mellett az akupunktúrát  is alkalmazták.

1986. január 1-től egyetemi adjunktus.

1994-1997. Szegedi Orvostudományi Egyetem Oktatástechnikai Központ Természetgyógyászat Oktatási Csoport vezetője.

1997-2000. Szegedi Orvostudományi Egyetem Oktatástechnikai Központ Oktató és Vizsgáztató Központ vezetője.

1988 óta magán praxis keretében a komplementer medicina orvosi diplomához kötött területeinek alkalmazása.

Egyetemi oktatói tevékenység:

Aneszteziológia és intenzív terápia tantárgyból 1983-tól 1994-ig folyamatos mind a magyar és angol nyelvű medikus elméleti és gyakorlati oktatásban, mind a szakdolgozói elméleti és gyakorlati képzésben. Angol nyelvű egyetemi jegyzet részletet írt a szülészeti és nőgyógyászati anesztéziáról és intenzív betegellátásról. 10 éven keresztül az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet tanulmányi felelőse.1992-től a Komplementer Medicina (Természetgyógyászat) oktatási felelőse.

1992-93. tanévtől  (az országban első egyetemi szintű graduális képzésként) oktatta a természetgyógyászatot a SZOTE  Általános Orvostudományi Kar és Fogorvosi Szak, az Egészségügyi Főiskolai Kar, valamint a HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar keretein belül, az általa szerkesztett tematika szerint. Az oktatás elsődleges célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a természetes gyógymódok különböző területeit, lehetőségeit és korlátait, kellő alapot kapjanak, hogy végzés után készség szintű képzésben vehessenek részt. Bővebb ismereteket szerezhettek a hat természetgyógyászati tárgyú speciális kollégium keretében is. Évente mintegy 80-100 medikus és 150-200 egészségügyi főiskolai hallgató vett részt az előadásokon. A téma iránti érdeklődést mutatta, hogy a tantermi órák látogatottsága átlagosan 80% feletti.

A hallgatók szakdolgozat és tudományos diákköri munkáinak elkészítését aneszteziológia, és természetgyógyászat témakörben konzulensként segítette.

2008.-tól a PTE Komplementer Medicina Tanszéki csoport keretén belül a szakorvosok számára meghirdetett HKO, Homeopátia, Antropozófus orvoslás, Neurálterápia szakterületek posztgraduális vizsgáztatásában vesz részt vizsgabizottsági tagként.

Oktatói és betegellátó tevékenységében következetesen törekszik a konvencionális és komplementer medicina módszereinek együttes alkalmazására.

Tudományos munka:

Másodéves egyetemista korától végzett tudományos diákköri munkát a SZOTE Orvosi Vegytani Intézetben, majd az I.sz Belgyógyászati Klinikán. Részt vett az Országos Diákköri Konferenciákon és pályamunkát írt.

Az egyetem elvégzése után az I. sz. Sebészeti Klinikán bekapcsolódott az aktuálisan folyó tudományos munkába, mely az intenzív terápia és aneszteziológia területén a szövődmények elhárítására, a posztoperatív kezelés hatásosságának, valamint az izomrelaxánsok és narkotikus analgetikunok anesztézia alatti vizsgálatára irányult. Dolgozataival országos páyázatok első díjasa.

Önálló tudományos tevékenysége a műtéti stressz és az anesztézia neuroendokrin vonatkozásait tárgyalja. Vizsgálatai eredményeként a szakirodalomban elsőként közölte a midazolam neuroendokrin hatásaival kapcsolatos hormonszint változásokat. Kandidátusi értekezését is ebből a témából írta meg 1987-ben.

1984. Nottinghami Egyetem Tudományos Ülésén meghívottként tartott előadást a benzodiazepinek neuroendokrin hatásairól nőgyógyászati műtétek során.

1986. British Council ösztöndíjasként volt alkalma a legkorszerűbb aneszteziológiai és intenzív terápiás módszerek tanulmányozására, valamint ismertetni tudományos eredményeit Angliában.

A műtéti megterhelés csökkentésére irányuló vizsgálatai mellett érdeklődése kiterjedt a krónikus fájdalomcsillapító eljárások tanulmányozására, melynek kapcsán 1988-ban Magyarországról első ösztöndíjasként tanulmányúton vett részt a Kínai Népköztársaságban, ahol a Shenyangi Egyetemen akupunktúrát tanult.

1994.  European Commission COST B4- Unconvential Medicine in Europe program résztvevője.

Természetgyógyászati témakörben tartott tudományos előadásokat Szegeden, Bonnban, Bécsben.

Tudományos munkásságát 48 közlemény hazai és külföldi szaklapokban, 34 előadás magyar és angol nyelven, 8 poszter és 2 első díjas pályamunka jelzi.

Szakmai tagságok:

1992-1997. Tagja a Népjóléti Minisztérium Természetgyógyászati Szakmai Kollégiumának. Aktívan részt vett a Kollégium Oktatási Bizottságának munkájában, valamint a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ munkájában a hagyományos kínai orvoslás területén.

Alelnöke volt a Magyar Természetgyógyászati Társaságnak, tagja az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaságnak, a Magyar Homeopata Orvosi Egyesületnek. A MAOT tagja 1989- től, 2013-2017 között, mint vezetőségi tag, 2017-től elnökségi tag.

2018. 06. 19.